Říjen 2010

Hudební dílna na seniorátkách

30. října 2010 v 11:11 | JM
I tentokrát na seniorátkách budeme mít hudební dílnu. Bude v sobotu po obědě [cca 14:00] a připravíme 3 písně na bohoslužby [tedy, pokud je dostanu včas]. Veškeré další informace budou zde, zájemci nechť se prosím hlásí e-mailem: moskyto@atrey.karlin.mff.cuni.cz
Těší se na vás seniorátní blázen Honza

Porada mládeže

11. října 2010 v 23:05 | JM
V sobotu 6. 11. v 8:30 v Masarykově domě v Táboře se uskuteční porada zástupců mládeže jihočeského seniorátu. Na této poradě bude zvolen* nový seniorátní odbor mládeže včetně náhradníků s funkčním obdobím 2 roky, dva zástupci mládeže na konvent a dva náhradníci taktéž s dvouletým funkčním obdobím a jeden zástupce na celocírkevní poradu mládeže a dva náhradníci s dvouletým funkčním obdobím.

Členy porady mládeže jsou podle Řádu výchovy a vzdělávání nejvýše tři zástupci mládeže z každého sboru plus řádní členové SOMu (v tuto chvíli Rút Benešová, Jan Matějka, Anna Měkutová, Jana Nořinská a Antonín Šmíd). Seznam delegátů není potřeba posílat předem.

Pro urychlení průběhu porady prosím posílejte návrhy kandidátů s předstihem na e-mail sudsom@gmail.com. Upozorňujeme, že s kandidaturou musí navrhovaný souhlasit. Případně bude také možné navrhovat kandidáty již v pátek 5. 11. večer, neboť celý víkend budou v Táboře probíhat seniorátní dny mládeže, na které Vás a Vaši mládež také zveme.

Jsme si vědomi jisté nevhodnosti termínu, který koliduje s termínem jihočeského konventu, nicméně termín seniorátních dnů byl dohodnut s pražským SOMem a bylo asi lepším řešením s ním už nehýbat.

Jakékoli dotazy, problémy, nejasnosti apod. směrujte prosím na e-mailovou adresu sudsom@gmail.com nebo na člena SOMu ve Vašem sboru. V naléhavých případech volejte hlavnímu organizátorovi Honzovi Matějkovi: 721 047 653

*: formálně správně je "volbou navržen ke jmenování", neboť SOM je jmenován seniorátním výborem stejně jako každý jiný poradní odbor.