Listopad 2008

Zasílání informací jihočeské mládeže

16. listopadu 2008 v 23:48 | HonzaM
Dneškem dosloužila stará dobrá e-mailová adresa jihosom@centrum.cz. Určitě se ptáte, proč jsme přistoupili k tomuto razantnímu kroku. Důvodů bylo několik převážně technického charakteru:
  • Byl dosažen a překročen limit e-mailových adres. Již nebylo možné adresy dále přidávat.
  • Portál centrum.cz neměl dostatečně účinný spam-filter. Adresa tudíž bez našeho souhlasu rozesílala spamy.
  • Ovládání webmailu centrum.cz nebylo úplně jednoduché a přidat větší množství e-mailových adres (např. po seniorátkách) byl úkol hodný otroka, nikoli člena SOMu.
  • Některé spam-filtry, které kontrolují adresu příjemce, omylem maily směrované na jihosom@centrum.cz označovaly jako spam.
Založili jsme tedy novou službu. Slibujeme si od ní mimo vyřešení výše vypsaných problémů také větší přehlednost a spolehlivost. Použili jsme totiž Google Groups -- službu určenou přímo k tomuto účelu.
Můžete se registrovat posláním prázdného e-mailu na adresu jihoceska-mladez-cce+subscribe@googlegroups.com. E-maily pak budou přicházet z adresy jihoceska-mladez-cce@googlegroups.com. Pokud byste chtěli do tohoto seznamu i přispívat (ochrana proti nevyžádané poště a podvodníkům), kontaktujte správce skupiny, jímž je Jan Matějka ml., na e-mailu mosquitoe3325@gmail.com, případně na kontaktu SOMu -- sudsom@gmail.com

Nová adresa bude tedy sloužit nám i vám jako informační kanál o pořádaných akcích a jiných důlěžitých mládežnických záležitostech.

Více informací poskytne Jan Matějka ml. na výše uvedeném e-mailu.

Anketka z Jindřichova Hradce

4. listopadu 2008 v 18:59 | HonzaM

Zveřejňujeme zde suché průměry z anketky, kterou jste vyplňovali v sobotu večer.

Uvítání při příjezdu
0,71
Modlitby Taizé
0,6
Seznamovací hry
0,83
Vycházka po městě
1,5
Společenské interakce
1,43
Ranní ztišení
1,06
Přednáška
1,65
Volby do SOMu
0,63
Sportování
1,22
Dílna
1,5
Koncert
1,69
Večerní ztišení
0,58
Bohoslužby s VP
1,55
Páteční večeře
0,81
Sobotní snídaně
0,44
Sobotní oběd
1,5
Sobotní večeře
0,44
Nedělní snídaně
1,17
Volba tématu
1,26
Volba řečníka
1,58
Tato anketka
0,7
Celkový dojem
1,35

+ = 1, ++ = 2, - = -1, -- = -2
Zprůměrováni byli jen ti, kdo vyplnili -- až ++.