Prosinec 2006

Rozcestník.

20. prosince 2006 v 16:27 | dama
V tomhle usnášeníschopném složení se seniorátní odbor mládeže jihočeského seniorátu (dále jen "SOM") sešel v Táboře dne 25. listopadu 2006. Jednou ze záležitostí, kterou jsme probírali, bylo zřízení internetových stránek, které by (nejen) mladým jihočeským evangelíkům posloužilo jako rozcestník v našich aktivitách. Takže tohle je jejich počátek. Členové SOMu budou zmocněni na tyto stránky vyvěšovat články, pozvánky, ankety či co jiného je napadne, všem ostatním pak budeme vděčni za podnětné komentáře. Zatím můžete navrhovat, co by na těchto stránkách nemělo chybět, případně komentovat jejich vzhled. (Vzhled stránek, ne členů SOMu! :-)